Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Μαγνητάκι

Όλο πάνω σου κολλάω
μία δύναμη με σπρώχνει
και τα χείλη σου φιλάω
μ' έχεις πιάσει στην απόχη

Μαγνητάκι μου μικρό
θα στο πω με μία λέξη
Είναι δυνατή η έλξη
κάθε που σε συναντώ
Οι αντίθετοι μας πόλοι
γίναν σούσουρο στην πόλη

Στη μικρή τη γειτονιά μας
πήραν θέση οι πλανήτες
και τα δύο σώματα μας
γίναν ισχυροί μαγνήτες

Τα ηλεκτρολογικά

Είχε χαλασμένα φώτα κι έπεφτε ο γενικός και δεν άνοιγε η πόρτα της εισόδου γενικώς Κι ήθελε εδώ και τώρα να της κάνω επισκευή ήταν...