Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Δώσαμε, δώσαμε

Μ' ένα κατάλογο
ήρθες στην πόρτα μου
Δε θέλω διάλογο...
Είναι παράλογο
τα ...βαρελότα μου

Είναι παράλογο
Δε θέλω διάλογο
Μ' ένα κατάλογο
ήρθες στην πόρτα μου
τα ...βαρελότα μου

Δώσαμε, δώσαμε
όλα τα δώσαμε
τα παραδώσαμε
ΤΕΛΙΩΣΑΜΕ

Τρία μνημόνια
δέκα εξάμηνα...
Δεν είναι όμοια
Ταύρος - Ομόνοια
Πανόρμου - Άμυνα

Ταύρος - Ομόνοια
δεν είναι όμοια
Τρία μνημόνια
δέκα εξάμηνα...
Πανόρμου - Άμυνα

Δώσαμε, δώσαμε
όλα τα δώσαμε
τα παραδώσαμε
ΤΕΛΙΩΣΑΜΕ

Σήκω Ελλάδα